Het podium voor ervaringsdeskundigen

Niemand heeft zo veel
ervaring als een
ervaringsdeskundige.

pragmatisch en doelgericht

Werken vanuit de relatie

Uit onderzoek blijkt dat bij behandeling van cliënten met psychische stoornissen de ‘klik’ tussen behandelaar en cliënt een cruciale succesfactor richting herstel is. De potentiële gezondheidswinst is nog vele malen groter als daarnaast zorg geboden wordt die gericht is op de relaties en empowerment.

Juist de pragmatisch en doelgerichte persoonlijke  hulpverlening maakt dat de hulpvrager weer betekenisvolle doelen kan nastreven. Dit noemen we ‘werken vanuit de relatie’. Daarom durven we ambulante  begeleiding en het organiseren van zelfhulpgroepen (peer support) door een  ervaringsdeskundige met een gerust hart naast de behandelaar te plaatsen

gelijke / partner / evenknie

De aanpak

Werken met ervaringsdeskundigen is niet ingegeven door kostenoverwegingen; het is een bewuste keuze. De Portuur is een oud Hollands woord voor gelijke / partner / evenknie. Onze aanpak is gebaseerd op gelijkwaardige en onafhankelijke samenwerking. Doel daarbij is het beste uit twee werelden bij elkaar brengen. Enerzijds de beste medisch wetenschappelijke kennis inzetten en anderzijds werken vanuit de relatie.  Als zorginstellingen deze werkwijze implementeren, is de behandelwaarde meer dan de som der delen.

Telefoon
06 40 22 82 76

Adres
Postbus 5057
2000 CB Haarlem

Email
marcel@deportuur.nl

Bereikbaarheid
Ma - Vr:
8.00 - 16.00 uur

Contactinformatie