Het podium voor ervaringsdeskundigen

“Wij luisteren mensen tevoorschijn” 

Werken vanuit de relatie

Uit onderzoek blijkt dat bij behandeling van somatische aandoeningen, maar ook b.v.  psychische stoornissen, de ‘klik’ tussen behandelaar en cliënt een cruciale succesfactor richting herstel is. De potentiële gezondheidswinst is nog vele malen groter als daarnaast hulp geboden wordt die gericht is op de relatie en empowerment en hoop: zelf handelen en eigen regie voeren.

Juist de pragmatisch en doelgerichte persoonlijke  hulpverlening maakt dat de hulpvrager weer betekenisvolle doelen kan nastreven. We luisteren mensen tevoorschijn door onbevooroordeeld in contact te treden en  werken vanuit de relatie die dan onstaat. Onze expertise van de leefwereld maakt dat  we de hulpvrager en haar/zijn omgeving betekenisvol kunnen ondersteunen bij maatschappelijk herstel.

Daarnaast bieden wij op de Portuin dagbesteding/participatietrajecten aan.

Wij zouden een onderdeel kunnen zijn van drie vraagstukken binnen de WMO:

  • inzet ervaringsdeskundigen
  • de toenemende personeels problemen 
  • kansen voor mensen met hoopverleners talent

Per jaar groeien gemiddeld 3 leden door naar opleidingen/werk in de zorg of andere dienstverlening.

gelijke / partner / evenknie/kameraad

De aanpak

Werken met ervaringsdeskundigen is niet ingegeven door kostenoverwegingen; het is een bewuste keuze. De Portuur is een oud Hollands woord voor gelijke / partner / evenknie/kameraad. Onze aanpak is gebaseerd op gelijkwaardige en onafhankelijke samenwerking. Doel is Empowerment door  het beste uit twee werelden bij elkaar brengen. Enerzijds de beste medisch wetenschappelijke kennis (arts, pyscholoog. othopedagoog etc) inzetten en anderzijds werken vanuit de relatie.  Als zorgaanbieders en gemeenten deze werkwijze implementeren, is de herstelwaarde meer dan de som der delen.

Telefoon
06 40 22 82 76

Adres
Robert Nurksweg 5

2033AA Haarlem

Email
marcel@deportuur.nl

Bereikbaarheid
Tijdens,  voor en na kantoortijd

Contactinformatie 

De Portuur_Hoopverleners_Staand