De portuur/overons

Werken met ervarings-
deskundigen is niet ingegeven door kostenoverwegingen;
het is een bewuste keuze.

 

De Portuur

“Geen winstmaximalisatie maar maximale zelfrealisatie.” (not for profit)

De Portuur biedt op eenduidige wijze de dienstverlening van ervaringsdeskundigen aan. Dat doen we op een laagdrempelige en effectieve manier, en tegen lage kosten. Wij zijn bekend met de problemen die in de leefwereld en de zorg spelen en bieden daar een creatieve en gebruiksvriendelijke oplossing voor.

We organiseren  zelf de co-creatie tussen de ervaringsdeskundigen en opdrachtgevers zoals zorgaanbieders en gemeenten. We bieden een individueel en gezamenlijk opleidingstraject, trainingen en  coaching.

De hoopverlening en ervaringskennis, die jij als ervaringsdeskundige aanbiedt, voldoet aan geldende kwaliteitseisen van opdrachtgevers. Daardoor kun jij doen waar je goed in bent: je ervaring inzetten om mensen te helpen maar ook jezelf verder ontwikkelen. Op deze site vertellen we hoe. Maar we kunnen het nog beter vertellen in een persoonlijk gesprek.

 

Hoe werkt het?

Het platform van De Portuur is een coöperatie. Een coöperatie is een vereniging met een winstoogmerk en mag geld uitkeren aan haar leden. Door lid te worden van de coöperatie kan je als freelancer aan de slag!

De Ervaringsdeskundigen die zich aansluiten bij De Portuur  worden dus lid van een vereniging. Die vereniging behartigt de belangen van de leden. Leden van De Portuur gaan als freelancer aan de slag en ontvangen fiscaal gezien ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’. Die inkomsten worden als brutobedrag uitgekeerd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afdragen van inkomstenbelasting. Maar geen paniek! Ons dienstencentrum helpt je daar natuurlijk graag bij!

Hoe werkt een coöperatie?

  1. Een coöperatie is een vereniging met een winstoogmerk. Het hoogste besluitorgaan binnen de coöperatie is een meerderheid van stemmen. De leden (ervaringsdeskundigen in opleiding) houden eenmaal per jaar een algemene leden vergadering (ALV)
  2. De ALV wijst een bestuur aan dat verantwoordelijk is voor de vertegenwoordiging van de vereniging en besluit mee over het door de leden vast te stellen beleid
  3. Samen vormen de leden een collectief dat een flexibele arbeidsschil voor zorgaanbieders kan bieden
  4. Samen zorgen de leden voor een gezamenlijk en indidueel uitdagend ontwikkelingsklimaat
de portuur

Fundamentele innovatie

Telefoon
06 40 22 82 76

Adres
Robert Nurksweg 5

2033AA Haarlem

Email
marcel@deportuur.nl

Bereikbaarheid
Tijdens,  voor en na kantoortijd

Contactinformatie 

De Portuur_Hoopverleners_Staand