De portuur/overons

Werken met ervarings-
deskundigen is niet ingegeven door kostenoverwegingen;
het is een bewuste keuze.

 

De Portuur

De Portuur biedt op eenduidige wijze de dienstverlening van ervaringsdeskundigen aan. Dat doen we op een laagdrempelige en effectieve manier, en tegen lage kosten. Wij zijn bekend met de problemen die in de leefwereld en de zorg spelen en bieden daar een creatieve en gebruiksvriendelijke oplossing voor.

We organiseren  co-creatie tussen de ervaringsdeskundigen en opdrachtgevers zoals gemeenten en zorgaanbieders. We nemen je administratie uit handen; zorgen waar nodig voor opleiding en training; en we regelen  dat de hulpverleningen kennis, die jij als ervaringsdeskundige aanbiedt, voldoet aan geldende kwaliteitseisen van opdrachtgevers. Daardoor kun jij doen waar je goed in bent: je ervaring inzetten om mensen te helpen. Op deze site vertellen we hoe. Maar we kunnen het nog beter vertellen in een persoonlijk gesprek.

 

Hoe werkt het?

Het platform van De Portuur is een coöperatie. Een coöperatie is een vereniging met een winstoogmerk en mag geld uitkeren aan haar leden. Door lid te worden van de coöperatie kan je als freelancer aan de slag!

De Ervaringsdeskundigen die zich aansluiten bij De Portuur  worden dus lid van een vereniging. Die vereniging behartigt de belangen van de leden. Leden van De Portuur gaan als freelancer aan de slag en ontvangen fiscaal gezien ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’. Die inkomsten worden als brutobedrag uitgekeerd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afdragen van inkomstenbelasting. Maar geen paniek! Ons dienstencentrum helpt je daar natuurlijk graag bij!

 

Hoe werkt een coöperatie?

  1. Een coöperatie is een vereniging met een winstoogmerk. Het hoogste besluitorgaan binnen de coöperatie is een meerderheid van stemmen. De leden (zorgstudenten) houden eenmaal per jaar een algemene leden vergadering (ALV)
  2. De ALV wijst een bestuur aan dat verantwoordelijk is voor de vertegenwoordiging van de vereniging en besluit mee over het beleid
  3. Samen vormen de leden een collectief dat een flexibele arbeidsschil voor zorgaanbieders kan bieden
de portuur

Fundamentele innovatie

Telefoon
06 40 22 82 76

Adres
Postbus 5057
2000 CB Haarlem

Email
marcel@deportuur.nl

Bereikbaarheid
Ma - Vr:
09.00 - 18.00 uur

Contactinformatie