Ambulant begeleider met Ervaringsdeskundigheid (freelance)

Coöperatie De Portuur, het netwerk van zorgdeskundigen

Bij De Portuur bieden wij een podium aan ervaringsdeskundigen om als zelfstandig ambulant begeleider ingezet te worden
Jouw ervaring in de GGZ is goud waard, en niemand heeft zoveel ervaring als een ervaringsdeskundige. Jij hebt als ervaringsdeskundige door eigen ondervinding geleerd, maar ook van de ervaringen van anderen. Bovendien versta jij als geen ander het werken vanuit de relatie. Je gaat met de cliënt praktisch aan  doelen werken en/of zelfhulpgroepen organiseren. Dat doe je altijd in co-creatie met behandelaars of welzijns organisaties. De opzet is om met elkaar en van elkaar te leren en samen te werken aan de realisatie van herstel bij cliënten en de ontwikkeling van het platform.

De ervaringsdeskundige wordt ingezet als ambulant begeleider met ervaringsdeskunsigheid  in de coöperatie. Hij/zij voldoet altijd aan de volgende kwalificaties:Goed werk- en denkniveau en de weg van het logisch verstand kunnen volgen, MBO-3 of hogerAffiniteit met de doelgroep LVB/GGZ, en enige kennis van de leefomgeving van de cliënt;

  • Beschikken over levenservaring en natuurlijk overwicht;
  • De ambulant begeleider is in het bezit van ‘Verklaring van goed gedrag’ die niet ouder dan 3 jaar is;
  • Beschikken over een computer, smartphone of tablet met internetverbinding;

  Verder is de ambulant begeleider in staat om:

  • Een goede sfeer en vertrouwensband te creëren;
  • Cliënten te stimuleren, motiveren, praktisch te ondersteunen en samen problemen oplossen;
  • In oplossingen te denken
  • De cliënt inzicht te geven in zijn eigen situatie en de gevolgen van zijn gedrag;
  • Zich mondeling en schriftelijk goed te kunnen uitdrukken en;

  Deskundigheidsbevordering

  • Je volgt de interne cursus SRH (Steunend Relationeel Handelen).
  • Je volgt het externe basis aanbod van de Herstel Academy Haarlem.
  • Je bent aanwezig bij de door de st de Linde aangeboden Hoorcolleges, 3 per jaar.                                                                                                       De cliënten vragen ons om ervaringsdeskundigen met een niet Europese achtergrond en 40+ vrouwen als eerste uit te nodigen voor een kennismaking. Iedereen is uiteraard welkom!

   

  • Heb je interesse? Bel dan met Marcel van Twuijver, meewerkend bestuurder, voor een kennismakingsgesprek, 06-40228276 of mail naar marcel@deportuur.nl