Transitie in het sociaal domein

vraagstukken oplossen

Domeinoverstijgend werken

Een complicerende factor bij  begeleiding is dat de hulpvraag van cliënten vaak domeinoverstijgend is en daarmee een beroep doet op meerdere financieringsstromen, zowel zorgaanbieders als maatschappelijke dienstverleners.

De Portuur heeft ervaringsdeskundigen die hier ervaring mee hebben en kan hier een rol in spelen, mits er aandacht is voor de volgende punten:

  • Integrale benadering.
  • Begeleiding is altijd maatwerk; hulpverlening is gepersonaliseerd en individueel van opzet. Wij noemen dit ‘werken vanuit de relatie”.
  • Flexibiliteit en wendbaarheid door een samenwerking die op- en afschalen mogelijk maakt met alle partijen rond de cliënt.

Wij zijn er van overtuigd dat we vanuit een dergelijk raamwerk, met diverse partijen ontzorgen en vanuit één hand, maatwerk aan de cliënt kunnen leveren.

gemotiveerde ervaringsdeskundigen

Veiligheid op straat

De inzet van ervaringsdeskundigen in buurt/wijkteams levert een bijdrage aan de verbetering van de veiligheid op straat.

Telefoon
06 40 22 82 76

Adres
Koningsstraat 60
2011 TD Haarlem

Email
marcel@deportuur.nl

Bereikbaarheid
Tijdens,  voor en na kantoortijd

Contactinformatie 

De Portuur_Hoopverleners_Staand