overheid/veiligheid

Transitie in de zorg

vraagstukken oplossen

Domeinoverstijgend werken

Een complicerende factor bij behandeling en begeleiding is dat de hulpvraag van cliënten vaak domeinoverstijgend is en daarmee een beroep doet op meerdere financieringsstromen.

De Portuur kan hier een rol in spelen, mits er aandacht is voor de volgende punten:

  • Integrale benadering van VG- en GGZ-problematiek
  • Begeleiding is altijd maatwerk; hulpverlening is gepersonaliseerd en individueel van opzet. Wij noemen dit ‘werken vanuit de relatie’
  • Regionaal gecoördineerde zorg waarin alle relevante specialismen beschikbaar zijn
  • Flexibiliteit en wendbaarheid door een samenwerking die op- en afschalen mogelijk maakt met alle partijen rond de cliënt.


Wij zijn er van overtuigd dat we vanuit een dergelijk raamwerk, met diverse partijen vanuit één hand, maatwerk aan de cliënt kunnen leveren.

de portuur

 

Primaire GGZ voorziening

in de wijk

gemotiveerde ervaringsdeskundigen

Veiligheid op straat

Onze werkwijze biedt perspectief op het gebied preventie, behandeling en veiligheid. Om hier handen en voeten aan te geven hebben wij een notitie geschreven waarin de inzet van ervaringsdeskundigheid een prominente rol krijgt. Graag komen wij in gesprek met gelijkgestemden die de kansen van deze denkrichting onderschrijven. De beleidsnotitie kunt u per mail aanvragen bij info@deportuur.nl

Telefoon
06 40 22 82 76

Adres
Postbus 5057
2000 CB Haarlem

Email
marcel@deportuur.nl

Bereikbaarheid
Ma - Vr:
09.00 - 18.00 uur

Contactinformatie