VOOR Zorgaanbieders

Nieuwe oplossing voor personeel en kosten.

een onafhankelijk platform voor co-crEATIE IN DE ZORG

Professioneel en eenvoudig

De Portuur is een onafhankelijk platform voor co-creatie in de zorg. Daarmee worden andere vormen van ondersteuning  en begeleiding op een professionele en eenvoudige manier bereikbaar voor zorgaanbieders.

Wij zouden een onderdeel kunnen zijn van drie vraagstukken:

-inzet ervaringsdeskundigen

-de toenemende personeels problemen

-kansen voor mensen met hoopverleners talent.

Per jaar groeien gemiddeld 4 leden door naar opleidingen/werk in de zorg of in andere sectoren.

Dit zorgt voor een win-win-situatie: als zorgaanbieder krijg je de beschikking over gemotiveerde ervaringsdeskundige hoopverleners die praktische ambulante begeleiding bieden en bovendien de taal van de cliënt spreken. Voor het leveren van ambulante woonbegeleiding is het belangrijk dat de kwaliteit wordt gewaarborgd. Door samenwerking met o.a.  herstelacademies zorgen wij dat alle ervaringsdeskundigen voldoende getraind en opgeleid blijven. Daarbij beheerst De Portuur het juridische kader van de samenwerking.

de portuur

Effectieve en gewaarborgde kwaliteit 

 

creatieve oplossingen

Lucht en ruimte bieden

Personeelstekort en kostenbeheersing in de zorg is een probleem dat alleen maar groter wordt. Al enkele jaren zijn er volgens het UWV meer dan 100.000 vacatures, die lang niet allemaal vervuld kunnen worden.

.Daarom zijn creatieve oplossingen nodig om ervoor te zorgen dat uw cliënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. De Portuur biedt lucht en ruimte aan instellingen om zorg anders te organiseren. 

Telefoon
06 40 22 82 76

Adres
Robert Nurksweg 5

2033AA Haarlem

Email
marcel@deportuur.nl

Bereikbaarheid
Tijdens,  voor en na kantoortijd

Contactinformatie 

De Portuur_Hoopverleners_Staand