VOOR Zorgaanbieders

Nieuwe oplossing voor personeel en kosten.

een onafhankelijk podium

 

Professioneel en eenvoudig

De Portuur is een onafhankelijk podium voor co-creatie in de zorg. Daarmee worden  andere vormen van ondersteuning op een professionele en eenvoudige manier bereikbaar voor zorgaanbieders.
Dat zorgt voor een win-win-situatie: als zorgaanbieder krijgt u de beschikking over gemotiveerde ervaringsdeskundigen die praktische ambulante  begeleiding bieden en bovendien de taal van de cliënt spreken. Bij het werken met ervaringsdeskundigen is het belangrijk dat de kwaliteit is gewaarborgd. Door samenwerking met o.a.  herstelacademies zorgen wij dat alle ervaringsdeskundigen voldoende getraind en opgeleid blijven. Daarbij beheerst De Portuur het juridische kader van de samenwerking en is in staat verschillende kwaliteitssystemen in elkaars verlengde te brengen.

 

de portuur

Effectieve en gewaarborgde kwaliteit 

 

creatieve oplossingen

Lucht en ruimte bieden

Personeelstekort en kostenbeheersing in de zorg is een probleem dat alleen maar groter wordt. In 2018 zijn er volgens het UWV 130.000 vacatures, die lang niet allemaal vervuld kunnen worden.

Daarom zijn creatieve oplossingen nodig om ervoor te zorgen dat uw cliënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. De Portuur biedt lucht en ruimte aan instellingen om zorg anders te organiseren. Wij zorgen voor professioneel georganiseerde praktische(woon) begeleiding die als primaire GGZ voorziening benut kunnen worden.

Telefoon
06 40 22 82 76

Adres
Postbus 5057
2000 CB Haarlem

Email
marcel@deportuur.nl

Bereikbaarheid
Ma - Vr:
09.00 - 18.00 uur

Contactinformatie